Verkar det som om dygnet har för få timmar för en smidig skötsel av kundlogistiken?

Tänk om du skulle låta oss hjälpa. Vi sköter alla arbetsskeden i kundlogistiken för din räkning. Vi gör det snabbt, kostnadseffektivt och smartare än någon annan i det här landet.

Med kundlogistik avser vi en tjänst, där traditionella lagerhållningstjänster förenas med mångsidiga extratjänster, frakttjänster och branschvisa lösningar. Vi utformar tjänsterna för kunderna utgående från behov och volymer. 

Vi är även mycket mer än ett modernt lagerhotell, smidig förpackare och logistikexpert. Vår verksamhet bygger på idén att varje arbetsskede bör automatiseras och digitaliseras så långt som möjligt. På så sätt uppstår en tjänst, som medför faktiska, mätbara fördelar i form av kostnadsbesparingar, bortfall av onödigt arbete och tidsmässigt försprång.

Med en smart implementering uppnår man kostnadsbesparingar på hela 35-40 % i kundlogistiken

Vi är en optimal samarbetspartner för dig, om det finns mycket "rörliga delar" i din logistik. Ditt företag har till exempel flerspråkigt marknadsföringsmaterial, en stor mängd kundmålgrupper, oräkneliga produkter och variationer av dem – allt detta ska man naturligtvis snabbt få fart på.

I ett sådant här pussel visar Veloxnet sin styrka; det får processerna att fungera, tidtabellerna att hålla och leveranserna att stämma. Och vad som är väsentligt, som beställare vet du varje stund hur sakerna löper vidare och vad de kostar. Du tar bara en titt på Veloxnet!

Kundlogistiken som en helhet

 • Lagerhållning
 • Transporttjänster
 • Lagertjänster (t.ex. förpackning)
 • Förpackningsmaterial
 • Extratjänster (t.ex. packning i påsar, etikettering, hopsättning)
 • Destruering
 • Spedition
 • Inköpsbeställningar

Av vad uppstår kostnadsbesparingar på upp till 35-40 %? Vi fakturerar bara för det lagerutrymme du använder (pall- och hyllutrymmet för dina produkter) samt de tjänster du behöver. Kostnaderna för tjänsterna uppstår av insamling och förpackning samt eventuella extratjänster – exempelvis förberedelser för en försäljningspresentation och etikettering av varor.

Dessutom debiterar vi för transporttjänster (leveranskostnader). Alla tjänster är i detalj prissatta i Veloxnet. Besparingarna uppstår av centralisering och av vår effektiva process – alltså inte många olika parter, inga onödiga transporter, ingen vag prissättning eller frustrerande tidsanvändning för projekthanteringen för din egen del.

 

Vi är med i mycket

Vårt kunnande utnyttjas i kundlogistiken redan i många branscher. Till exempel:

 • Övergripande hantering av marknadsföringsmaterial
 • Prov- och försäljningspartier av daglig- och konsumtionsvaror
 • Elektronik
 • Inflight (flygbolagen) i snabbt tempo
 • Ansvarsfull läkemedelslogistik
 • Hela distributionskedjan från leveranser till returneringar i inhemskeller internationell näthandel

Hör din egen bransch till de ovannämnda? Vi är intresserade av alla branscher och av nya utmaningar. Tag kontakt, så ser vi hur vi kan hjälpa ditt företag i kundlogistiken!

Bekanta dig med våra Kunder

 

Be om en kartläggning

010 217 6880