LSG Sky Chefs Finland

Stora volymer, snäva tidtabeller och ändringar

LSG Sky Chefs är ett av världens största cateringföretag i flygbranschen. Företaget verkar på 211 flygplatser runtom i världen och har i sin tjänst drygt 34 000 arbetstagare.

“Vårt samarbete med Velox började år 2010. Vi beslutade fokusera på vår kärnverksamhet, dvs. att tillreda måltider. För all annan tjänsteproduktion svarar tillförlitliga partners i stil med Velox", berättar Supply Chain Manager Totti Pekonen, som koordinerar underleverantörernas verksamhet.   

Velox förpackar för LSG Finlands kundflygbolags långdistansflygningar från Helsingfors non-food -produkter: till exempel menyer, broschyrer, tullblanketter för olika länder och kundgåvor. Dessutom sköter Velox testningen, desinficeringen och ompackningen av hörlurarna och batteribytena på dem samt förpackningen av tidningar. Nästan varje flygning är individuell vad gäller produkter, mängder och språkversioner.  

”En ansenlig fördel är att vårt samarbete med Velox fungerar virtuellt. Vi lämnar beställningarna direkt i vårt ERP-system, som kommunicerar med Velox eget Veloxnet. Inte ett enda manuellt arbetsskede – och inga möjligheter till fel”, påminner Pekonen.

Volymerna i inflight-verksamheten är ansenliga, när man talar om en internationell hub i ständig tillväxt såsom Helsingfors-Vanda flygplats. Velox levererar varje vecka 400–500 serveringsvagnar och lådor, som förseglade lastas på flygplanen. Förhandsbeställningarna till Velox avgår 48 timmar före leveransen och de bekräftas just före produktionen. Velox har i sina lokaler ett inneslutet område som uppfyller bestämmelserna, i vilket produktionen pågår 24/7.

”Jag värdesätter Velox inställning och tjänster mycket högt. I flygtrafiktjänsterna inträffar det hela tiden ändringar och allt ska trots det fungera på överenskommen säkerhets- och kvalitetsnivå. Vi förutsätter av våra samarbetspartners särskild omsorg och noggrannhet trots ändringarna. I det har Velox lyckats fint”, sammanfattar Totti Pekonen samarbetets betydelse.

LSG Sky Chefs Finland

Totti Pekonen

Supply Chain Manager

 

Be om en kartläggning

010 217 6880