Sivu 1

Vi sköter alla arbetsskeden i kundlogistiken för din räkning

Sivu 1

Vi tar på oss ansvaret för hela din kundlogistik, från början till slut

Sivu 1

Vi virtualiserar alla arbetsskeden

Sivu 1

Vi producerar alla de tilläggstjänster du behöver

Sivu 1

Vi skräddarsyr våra tjänster till företagsnivå

Vi utför alla arbetsskeden i din logistik 35-40 % billigar

Det finns saker, som det lönar sig att utkontraktera till proffs. Kundlogistiken är just en sådan. Velox har på tio år vuxit målmedvetet och med krävande kunder. Sagt med en branschterm "är paketet nu hopsatt" – och det är en glädje att presentera det! 
Mer om logistik

Veloxnet™ – Produktkatalog, inköpsprocess och rapportering allt-i-ett

Känns det som om kundlogistiken då den är som värst är ett enda kaos, ändlös projekthantering, olika system och alltemellanåt bestyr, som saknar riktning, mängd eller betydelse? Då är Veloxnet lösningen! Det påskyndar ansenligt ditt arbete, erbjuder synnerligen utvecklade egenskaper till din hjälp och formar verksamheterna till en digital helhet.
Mer om produkten

Vårt kunnande utnyttjas i många krävande branscher

Krävande (och trevliga) kunder för vår verksamhet framåt. Vi utvecklar nya slags lösningar och vi filar på våra nuvarande processer. Vårt kunnande utnyttjas redan i många branscher från prov- och försäljningspartier av konsumtionsvaror till ansvarsfull läkemedelselektronik. Bekanta dig med våra kunder, för vilkas kundlogistik vi ansvarar.
Bekanta dig med våra kunder